O nas

"Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków!" Ap 5,13

Wspólnota Uwielbienia Tron Baranka jest wspólnotą charyzmatyczną zakorzenioną w Kościele Katolickim. Postawiliśmy Boga w centrum naszemu życia i pragniemy oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie. Chcemy, by nasze życie koncentrowało się wokół Jezusa i Jego tronu. Pragniemy stawać się częścią świętującego zgromadzenia, które nieustannie woła: Chwała!
Pielęgnujemy intymną, osobistą relację z Bogiem. Trwamy w Jego obecności i przy Jego Słowie. Pozwalamy, by On nas przemieniał, prowadził. Dążymy do życia w realnej obecności Ducha Świętego. Wołamy o Jego ogień. Prosimy, by wzbudzał w nas pasję dla Jezusa, by pozwolił nam Go poznawać.
Chcemy także tworzyć przestrzeń dla innych do spotkania z Najwyższym, do odkrywania Jego serca, a także do odnalezienia swojego powołania i miejsca w Kościele.

Dbamy, by u podstaw naszych działań leżała Miłość.

ODPOWIEDZIALNI ZA WSPÓLNOTĘ:
Opiekun duchowy – ks. Sławomir Piłaszewicz
Liderzy wspólnoty - Izabela i Bartosz Kostro

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego
ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 8
15-174 Białystok
Poniedziałek, godzina: 19:00

Praktyki w naszej wspólnocie

Bardzo istotnym elementem naszej wspólnoty oprócz uwielbienia jest:


  • post oblubieńczy, przez który chcemy okazać Jezusowi naszą miłość
  • straż nocna oraz szeroko rozumiana modlitwa wstawiennicza
  • pochylanie się nad Słowem Bożym, gdyż jak mówił święty Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”
  • praktykowanie dzieł miłosierdzia

Modlitwa uwielbienia

Post Oblubieńczy

Straż nocna

Słowo Boże

Dzieła miłosierdzia