Ag 1, 2-8

…Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan.

Kim jesteśmy

„Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków!” Ap 5,13

Wspólnota Uwielbienia Tron Baranka jest wspólnotą charyzmatyczną zakorzenioną w Kościele Katolickim. Postawiliśmy Jezusa w centrum i pragniemy oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie. Przychodzimy do Jego tronu – Tronu Baranka, by Go wielbić, honorować, ale również by Mu służyć.

Pragniemy widzieć przebudzony, odnowiony Kościół rozkochany w Bogu; Kościół, który jest świadomy swojej tożsamości i nie boi się wychodzić do spragnionego, potrzebującego świata dzięki mocy Ducha Świętego.

Nasze wartości

czyli przestrzenie, w których poznajemy Boga, doświadczamy Jego obecności i wzrastamy duchowo.

modlitwa uwielbienia

post oblubieńczy

straż nocna

słowo Boże

Dzieła miłosierdzia

Co robimy?

czyli przestrzenie naszego zaangażowania i służby.

Odpowiedzialni za wspólnotę

ks. Sławomir Piłaszewicz

Opiekun duchowy

Iza Kostro

Lider wspólnoty

Bartek Kostro

Lider wspólnoty

Zapraszamy do kontaktu